GTR1400 08 »

Tillbehör och delar till KAWASAKI GTR1400 2008»
Oljemängd vid olja och filter byte: ca 4,4L