640 Adventure

Oljemängd vid olja och filter byte: 1,6-2,1L Beroende på om olja finns i ramen.
Länkar på Kedja: 114 Alt. 118