DL650A 14 » 15

Tillbehör och delar till DL650V 14»15
Oljemängd vid olja och filter byte Ca 3L
Oljefilter 16510-07J00
Tändstift CR8EIA-9
Batteri FTX12-BS