625 SMC 04-06

Oljemängd vid olja och filter byte: 1,6 - 2,1L (Beroende på om olja finns i ramen)
Länkar på Kedja: 118