1190 RC8

Oljemängd vid olja och filter byte: ca3,6L

Länkar på Kedja: 108