VN2000 08 »

Tillbehör och delar till KAWASAKI VN2000 2008»
Oljemängd vid olja och filter byte: ca 4,7L