VN1700 Voyager 09 »

Tillbehör och delar till KAWASAKI VN1700Voy 2009 »
Oljemängd vid olja och filter byte: ca 4,3L