VN1500 Mean Streak 02 » 03

Tillbehör och delar till KAWASAKI VN1500MS 2002 - 2003
Oljemängd vid olja och filter byte: ca 3,1L